Εγχειρίδιο Χρήσης

 • Έσοδα

  Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση των παραστατικών που έχουν εκδοθεί, τη διαχείριση των εισπράξεων και τη διαχείριση των πελατών.

 • Έξοδα

  Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση των αγορών/δαπανών, τη διαχείριση μισθοδοσιών και τη διαχείριση των προμηθευτών.

 • Καρτέλες

  Από αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε καρτέλες πελατών και προμηθευτών για το διάστημα που θέλετε.

 • Αναφορές

  Από αυτή την ενότητα μπορείτε να πάρετε καταστάσεις και στατιστικές αναφορές

 • Ρυθμίσεις Λογαριασμού

  Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξει κάθε χρήστης του BillingUp είναι οι ρυθμίσεις. Από εκεί μπορεί να ρθυμίσει τις υπηρεσίες/προϊόντα του, τους τύπους παραστατικών που θα χρησιμοποιεί, τους τρόπους πληρωμής, τυχών παρακρατήσεις που μπορεί να έχει, τα στοιχεία της εταιρείας του και του λογαριασμού του.